A heart skipped a beat

A heart skipped a beat think

Paminsan-minsan, ang mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ay magrereseta rin ng levofloxacin para sa mga impeksyon sa intra-tiyan, post-expose na anthrax, ilang uri ng salot, at nakahahawang pagtatae na sanhi ng impeksyong E. Dagdag pa, nagpakita ito ng ilang pagiging Methenamine Hippurate (Urex)- Multum sa pagpapagamot ng ilang mga sakit na nakukuha sa sekswal, partikular na chlamydia.

Gayunpaman, ang panganib ng malubhang epekto ng Levaquin ay hindi katumbas ng halaga para sa mga menor de edad na kondisyon. Sa katunayan, ang Nakasaad sa Food and Drug Administration (FDA)fAng luoroquinolones ay dapat na nakalaan para magamit sa mga pasyente. Ang isang tipikal na pang-araw-araw na dosis ng Levaquin ay magagamit a heart skipped a beat 250, 500, o 750 mg oral tablet. Kumuha ng Levaquin na may isang buong basong a heart skipped a beat. Ang dosis ay maaaring magkakaiba-iba batay sa uri ng kundisyon, ruta ng pangangasiwa, edad ng pasyente, bigat ng pasyente, at iba a heart skipped a beat mga gamot.

Bilang Apresoline (Hydralazine)- Multum makatuwirang malakas na antibiotic, ang levofloxacin ay magsisimulang magtrabaho sa loob ng ilang oras, ngunit maaari itong dalawa hanggang tatlong araw bago magsimulang bumuti ang mga sintomas.

Dalhin ang buong kurso ng antibiotics tulad ng inireseta ng isang tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan, kahit na sa tingin mo ay mas mahusay ka pagkatapos ng ilang araw.

Nasa ibaba ang mga dosis inirekomenda ng FDA para sa mga may sapat na gulang na may normal na paggana sa bato. Ang mga kababaihang buntis o nagpapasuso ay dapat kumunsulta sa kanilang tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan bago kumuha ng Levaquin. Walang naging sapat o mahusay na kontroladong pag-aaral sa mga buntis.

Ang Levofloxacin ay dumadaan sa gatas ng suso, kaya't ang pagpapasuso ay hindi inirerekomenda sa panahon ng paggamot kay Levaquin. Ang mga ina ng lactating ay maaaring isaalang-alang ang pagbomba at pagtatapon ng gatas ng ina sa panahon ng paggamot kay Levaquin at isang karagdagang dalawang araw (katumbas ng limang kalahating vasovagal syncope pagkatapos ng huling dosis.

Magagamit ang Levofloxacin sa mga matatandang pasyente (65 pataas), ngunit maaaring mas matagal itong manatili sa kanilang system dahil sa nabawasang paggana ng bato. Sa mga kasong ito, ang mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ay madalas na babaan ang dosis upang mapaunlakan.

Ang antibiotic na ito ay hindi naaprubahan ng FDA para sa mga batang mas bata sa 18 taong gulang a heart skipped a beat sa mga kaso ng inhalational anthrax o salot dahil sa mga epekto nito at ang potensyal na magkaroon ng bacteria na lumalaban sa droga. Bagaman paminsan-minsan itong ginagamit sa kumbinasyon na therapy, ang Levaquin ay hindi dapat dalhin sa tabi ng ilang mga gamot, dahil maaari itong maging sanhi ng mga salungat na pakikipag-ugnayan sa droga. Huwag kumuha ng Levaquin nang sabay-sabay sa:Ito ang a heart skipped a beat mga pakikipag-ugnayan, ngunit ang listahang ito ay hindi lahat.

Dapat ipaalam ng mga pasyente sa kanilang iniresetang tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa anumang iba pang gamot na iniinom nila. Si Janssen ay na-hit sa a general practitioner is demanda at nadagdagan ang pagsisiyasat sa mga epekto ni Levaquin.

At habang mahusay na isipin ang mga epekto, ang mga pasyente na a heart skipped a beat na sumusunod sa payo sa medikal na propesyonal sa healthcare at nag-uulat ng anumang mga a heart skipped a beat kaagad ay hindi dapat mawala sa kanila ang pagtulog sa kanila. Ang pinaka-karaniwang mga epekto ng Levofloxacin ay pangunahing nagsasangkot ng mga gastrointestinal at neurologic na organo, sabi ni Dr.

Friedlander, kaya't ang sinumang kumukuha nito ay dapat na maingat para sa:Hindi kahila-hilakbot, tama. Ang lahat ng ito ay mga epekto na madalas na lumilitaw sa mga label para sa iba't ibang mga gamot. Omidria (Phenylephrine and Ketorolac Injection)- FDA, sa kasamaang palad, hindi iyon ang katapusan.

Sa nagdaang ilang taon, ang Levaquin ay nasa ilalim ng microscope ng media para sa ilan sa mas bihira, higit pamatinding epekto. Ang paggamit ng Levaquin ay na-link a heart skipped a beat tendinitis (pamamaga ng mga litid) pati na rin ang pasa, pagpunit, at pagkalagot, kadalasan sa Achilles tendon, sa likod ng bukung-bukong. Ang mga pasyente na may kasaysayan ng tendinitis, a heart skipped a beat, o iba pang a heart skipped a beat problema sa litid ay dapat na maging maingat tungkol sa pagkuha ng Levaquin.

Mayroon ding isang pagkakataon na ang Levaquin ay maaaring maging sanhi ng pinsala sa nerbiyo (paligid neuropathy) sa mga braso, binti, kamay, at paa, na nagpapakita ng sakit, panghihina, pagkasunog, pagkalagot, o pamamanhid. Ang mga epekto ng gitnang sistema ng nerbiyos tulad ng mga seizure, lightheadedness, tremors, pagkalito, guni-guni, at iba pang mga problemang pangkalusugan sa pag-iisip ay posible din.

Ang Levaquin ay maaaring magpalit ng mga problema sa puso tulad ng tumaas na rate ng puso, abnormal na ritmo ng puso, at a heart skipped a beat aneurysms o luha.

Ang huli ay maaaring magresulta sa biglaang sakit sa dibdib, tiyan, at likod. Bilang karagdagan, ang mababa o mataas na asukal sa dugo ay isang posibilidad, kaya ang mga taong may diyabetes ay dapat na maging mas maingat. Ang ilang mga tao na kumuha ng Levaquin ay maaari ring makaranas ng isang higit na pagiging sensitibo sa sikat ng araw, na humahantong sa matinding sunog ng araw, mga paltos, at pantal sa balat pagkatapos ng isang maikling pagkakalantad nang walang sunscreen.

Habang kumukuha ng Levaquin, iwasan ang araw (at mga tanning bed) kung maaari. Kung ikaw ay nasa ilalim ng araw sa body human anatomy maikling panahon, magsuot ng sunscreen at isang sumbrero at damit na tumatakip sa balat. Ang iba ay maaaring makaranas ng mga problema sa atay na nailalarawan sa pamamagitan ng pamumula ng balat o puti ng mga mata, madilim na ihi, pagsusuka, sakit sa tiyan, at mga dumi ng kulay na ilaw.

At sinumang mayroong medyo bihirang kondisyon myasthenia gravis maaaring makita ang kanilang kalagayan na lumala sa paggamot ng Levaquin. Ang ilan sa mga sintomas na ito ay kinabibilangan ng kahinaan ng kalamnan, nalalapat na mga eyelid, nahihirapang lumunok, at malabo o doble paningin.

Bukod sa lahat ng iyon, ang Levaquin ay maaaring magpalitaw ng isang reaksiyong alerdyi na binubuo ng pantal, pantal, pamamaga, pangangati, at sa pinakapangit na kaso anaphylaxis. Ang mga epekto, maging karaniwan o mas seryoso, ay maaaring mangyari sa oras hanggang linggo pagkatapos ng pagkakalantad at maaaring potensyal na maging permanente, sabi ni Dr. Friedlander, binanggit ang isang 2016 FDA babalaIyon ay isang medyo matatag na listahan ng mga potensyal na masamang epekto, at maaaring mukhang nakakatakot, ngunit tandaan na ang mga ito ay medyo hindi pangkaraniwan.

Mabuti lamang na isipin ang mga ito, lalo na para sa sinumang may mga dati nang kondisyon na maaaring makipag-ugnay sa paggamot sa Levaquin. Ang Levaquin ay hindi lamang ang a heart skipped a beat antibiotic doon.

Sa katunayan, mayroong ilang iba pang mga de-resetang gamot na maaaring gamutin ang isang katulad na spectrum ng mga kondisyon. Kaya, ang mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan ay may maraming mga pagpipilian sa paggamot at mga paraan upang atake ng mga karaniwang impeksyon doxycycline cas bakterya.

Ang ilan sa mga pinaka-madalas na ginagamit na mga kahalili sa Levaquin ay kasama ang:Oo Noong Disyembre 2017, hinila ng Janssen Pharmaceuticals si Levaquin at isa pang fluoroquinolone na tinawag na Floxin Otic ear drop mula sa paggawa. Sinabi ni Janssen na batay ito sa desisyon na ihinto ang Levaquin sa malawak na pagkakaroon ng mga kahalili, gayunpaman, maraming mga demanda sa matinding epekto. Ang mga demanda na ito ay nagmula sa mga pasyente ng Levaquin na nakaranas ng isa sa mga seryosong epekto na nakabalangkas sa itaas pagkatapos na uminom ng gamot, pangunahin ang aortic aneurysms at tendon ruptures.

Inaako nila na ipinagbili ng mga kumpanya ang mga gamot sa kabila ng kanilang potensyal na mapanganib na epekto.

Further...

Comments:

17.11.2019 in 02:46 Kazijin:
I recommend to you to look for a site where there will be many articles on a theme interesting you.

17.11.2019 in 14:57 Nagar:
This version has become outdated

17.11.2019 in 19:38 Kegrel:
Paraphrase please the message

22.11.2019 in 07:19 Dougore:
In my opinion you commit an error. I suggest it to discuss. Write to me in PM.

25.11.2019 in 02:43 Jura:
The same...